sobota, 29 czerwca 2013

Film na finał Narodowego Programu przedsiębiorczości

W finale projekt E-gnom prezentowałem przed jury w składzie: Paulina Zadura – Lichota - dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, Franciszek R. Zięba - Europejska Akademia Planowania Finansowego, Michał Bańka dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu, Wojciech Dołkowski - szef PolBAN Business Angels Club.

Projekt zajął II miejsce na w Narodowym Programie Przedsiębiorczości


  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest rządową agencją wykonawczą podlegającą ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej. Narodowy Program Przedsiębiorczości to ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna realizowana w ramach projektu systemowego PARP „Poprawa wizerunku przedsiębiorców i promocja postaw przedsiębiorczych” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Budżet kampanii wynosi 10 995 000 zł brutto. Informacje o kampanii można znaleźć w serwisie internetowym: www.parp.gov.pl/npp oraz na fan page Programu http://www.facebook.com/NarodowyProgramPrzedsiebiorczosci oraz http://nk.pl/NarodowyProgramPrzedsiebiorczosci.

Oświetlenie rowerowe

Oświetlenie rowerowe Retoo lampa LED + USB 1800 lm USB WODOODPORNA LAMPKA ROWEROWA LED USB PRZÓD TYL Wysokiej jakości lampa rowerowa ładowan...